Ingen spor etter gisseltakeren

Politiet vet fortsatt ikke hvor gisseltakeren fra Hjelmelandbefinner seg. Fengselsledelsen betegner ham som en mønsterfange.