Dømt for å fremme prostitusjon

Et Stavanger-ektepar er dømt i Stavanger tingrett for å ha fremmet og utnyttet andres ervervsmessige utukt.