Ny sjef på Jåttå

Forsvarskommando Sør-Norge på Jåttå i Stavanger får i dag ny, fungerende øverstkommanderende i generalløytnant Thorstein Skiakers Kosovo-fravær.