- 15 av 48 må gå på Sola

— Reduserer man antallet ansatte med over 700 i Avinor, betyr det at 15 av 48 i brann og redning på Sola må gå, sier tillitsvalgt Halvor Vagle.