Frå fjos til rådhus

I den andre ordførarskuffa til Terje Mjåtveit skal det alltid vera krans. Dei held seg så godt.