Ja til deponi i Sokndal

Kommunestyret vedtok i går kveld å si ja til deponi hvis det samtidig bygges behandlingsanlegg for spesialavfall.