Med et løfte å holde i Holtaheia

I dag er det 40 år siden. Et fly med 34 engelske skolegutter, tolærere og et mannskap på tre styrtet i en fjellvegg i Holtaheia.