Kan samanliknas med landevegstjuveri

Frå juridisk hald vert betalingssystemet ved bomstasjonane på Nord-Jæren samanlikna med eit landevegstjuveri.