Ettergir gjeld for Riskafjord

Fylkesutvalget gikk etter mye diskusjon inn for å ettergi om lag 250.000 kroner som AS Riskafjord er dømt til å betale fylkeskommunen i saksomkostninger.