Heller Sandnes enn Egersund, sier Starrfelt

Saksordfører Jan Petter Rasmussen vil lytte til Hå sine argumenter før han loser saken om sorenskriverkontorene gjennom i Stortinget.