Inviterer til Rogfast-utredning

Private bedrifter kan bli invitert til å være med å betalekonsekvensutredningen for en framtidig tunnel under Boknafjorden.