Tilbake til røttene

Sunt å skifte arbeidsplass iblant, mener avtroppende stasjonssjefOddvar Tengesdal ved politiet i Eigersund. Han ser fram til nyeutfordringer som lensmann i Hå og går ikke med på at arbeidsmengdenblir mindre når han er tilbake til røttene.