Starter regulering av Vatnekrossen

I slutten av forrige måned gikk bystyret inn for å ekspropriere 62 dekar til ny skole på Hana. Allerede nå er forslaget til ny reguleringsplan klar.