Frivillige sørger for trivsel

Pleierne på Våland— stunet sykehjem har ikke tid til å ta seg av de eldres sosiale behov. For å øke trivselen henter de inn frivillige, gode hjelpere.