100 døde fugl

REVE: Minst 15 fat og kanner med olje er hentet på strekningen Bore til Vik. Teknisk etat i Klepp anslår at fatene inneholder rundt 500 liter spillolje.