Tråler tatt med ulovlig redskap

Kystvaktskipet Ålesund arresterte lørdag den nederlandske bomtråleren «Anna Hendrika» 60 nautiske mil sør for Egersund.