Laksefisket ned med ti tonn i år

Først og fremst lite vann, men også fiskedød kan forklare årets kraftige nedgang i laksefisket i Figgjo-elva og Håelva.