Normisjon vil å selge leirsted

Normisjon region Rogaland kommer etter alt å dømme til å selge leirstedet på Stavtjørn i Bjerkreim.