Birgittes fetter får erstatning

Birgitte Tengs' fetter er blitt tilkjent en erstatning på 24.500euro i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.