Tre modeller for biblioteksamarbeid

Bibliotekene på Nord-Jæren kan bli fusjonert om ett år eller to.