Hæren ut av Rogaland etter 373 år

Rogaland regiment skal nedlegges og blir den lokale taperen i det nye forsvaret.