Strandsonen sperret med piggtråd

En hytteeier bosatt i Stavanger er pålagt å fjerne et gjerde som sperrer strandsonen på Abelnes.