Skolebudsjettet

Alle partiene snakker om at skolen må styrkes. Noen mener at detbør få store budsjettmessige konsekvenser, andre er mer moderate.Men ingen særlig konkrete: Aftenbladet spør: 1. Hvordan vil dittparti sikre at driftsstyrene får den nødvendige forutsigbarhet oghandlefrihet? 2. Vil ditt parti øke skolebudsjettet i kommendeperiode? Eventuelt hvor mye? 3. Vil ditt parti erstatte dagensrammetilskudd med stykkpris per elev?