Innvandrere og valg

I Stavanger utgjør personer med innvandrerbakgrunn 8,9 prosent avde stemmeberettigede. Hvordan gjenspeiles dette i partiene?Aftenbladet spør: 1. Hvor mange personer med innvandrerbakgrunnstårpå listen deres til valget i Stavanger? 2. Hvorfor er det viktigeller ikke viktig å ha innvandrere i pertiet deres og i politikkengenerelt? 3. Skal innvandrerrepresentantene fungere som ombudsmennfor andre innvandrere eller som all-round-politikere?