Ryfylke møter Jæren på motorveien

Bakken under Eiganes blir ikke som før når Hundvågtunnelen ogEiganestunnelen står ferdig. To trefelts tunneler vil bore seg veiunder kirkegård, kolonihage og bolighus.