- Folkehelsa sender ut nye toner

Leif Johan Sevland mener Nasjonalt folkehelseinstitutt har begynt å innta en langt mer ydmyk holdning enn tidligere når det gjelder legionella.