Tollboden kan bli bondemarked

Stavanger er en av tre foreslåtte plasseringer for et helt nytttilbud: Varer rett fra bonden til forbruker.