Mer krøll om Klepp-skjenking

Mot en stemme vedtok Klepp kommunestyre at det ut året ikke skal gis nye skjenkeløyver til «Huset på Jæren».