- Konsumet skal ned

STAVANGER: Polsalget går opp i takt med etableringen av nye selvbetjente pol. Likevel er politikerne enige om at målet er å få folk til å drikke mindre.