- Norge er en regional- politisk sinke

Makt er ikke noe man får. Det er noe man tar. For eksempel for å danne en vestlandsregjering med egen utenrikspolitikk.