Disse er støttekontakter

I større kommuner, med mer enn 20 000 innbyggere, er det flest elever og studenter som er støttekontakter, i motsetning til i mindre kommuner, hvor den største gruppen støttekontakter er bekjente av den som har støttekontakt.