Tjente 16 måneder på anke

I Jæren herredsrett ble 33-åringen dømt til ett år og ti måneders ubetinget fengsel. Etter anken til lagmannsretten må han bare sone et halvt år.