35 barn til Rogaland

I fjor kom det 35 adoptivbarn til Rogaland. Det er en liten økning fra årene før. Den største Rogalands-adopsjonen kommer fra Colombia. I fjor kom 14 barn derfra. Åtte barn kom fra Kina og fem fra Etiopia. Ellers ble det adoptert to barn fra hver av de tre landene Chile, Filippinene og Bolivia og ett barn hver fra India og Russland.