- Forsvar og olje blir vår nye næringstruktur

Opprettelsen av den nye, europeiske Nato-kommandoen på Jåttå er medpå å sikre Stavanger ny næringsstruktur ved siden avoljevirksomheten.