Strid om golf og friområde

Sterke krefter jobber for å etablere golfbane på Lundsneset på Hundvåg. Motstanderne vil ha felles friområde.