Du skal ikke tåle...

— Denne saken med Sofia har opprørt oss meget. Det skal ikke være slik at en kvinne bare kan sendes ut av landet etter å ha blitt mishandlet.