Sofia-saken opp i Stortinget

Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa stiller i dag spørsmål om hva kommunalministeren vil gjøre for at kvinnelige voldsoffer uten norsk statsborgerskap får det vern de har krav på etter retningslinjene fra 1998.