Vil få toget på skinnene

I håp om å få større gjennomslag for jernbaneutbygging, gjekk fylkestinget i går inn for å oppretta selskapet Sørvestbanen AS.