Brannstasjonen i Oltedal reddet

Brannmennene kom i full uniform fra Oltedal for å høre politikerne besegle skjebnen deres. De kunne gå smilende ut.