Herredsrett blir tingrett

Departementet foreslår omfattende endringer i rettssystemet i Rogaland.