- Trenger akuttboliger

Leder Karin Huse ved Sosialtjenesten på Storhaug sier at plasseringen av Isabell og datteren på hospits er en ren nødløsning.