Hvorfor gauk?

Hadde historien spilt oss et puss, hadde vi alle vært blånisser i stedet for sandnesgauker. Eller kanskje sandnesnek?