Natvigs Minde var karantenestasjon

«Kaianlægget paa Lille— Plentingen bliver heretter at benævne Havnefoged Natvigs Minde». Året var 1879.