Dyrere stormeieri

Et eventuelt nytt jærsk stormeieri blir 100 millioner kroner dyrere enn tidligere beregnet.Kalkylen er nå oppe i 700 millioner kroner.