Barnevern får ikke nok

Sandnesbudsjettet: I neste års budsjett vil rådmannen øke driftsmidlene med 5.3 millioner kroner i forhold til 2003-budsjettet. Barnevernet i Sandnes sliter med store budsjettoverskridelser. Så langt i år har avdeling for barnevern fått nesten 7.5 mill. kroner i ekstrabevilgninger. Det betyr at driftsmidlene for neste år er to millioner kroner lavere enn det barnevernet bruker i år.