Spør Bondevik om verdier

Seks elever fra Smeaheia skole skal utfordre Kjell Magne Bondevik under en nasjonale verdi— konferanse i Stavanger 23. og 24. oktober.