Hospitsbestyrer bedrageridømt

En tidligere bestyrer av Gjestehuset Phønix i Stavanger er dømt til seks måneders fengsel for bedragerier, helerier og brudd på ligningsloven.