Lite håp for Vatne-bonde

Politikerne i utvalg for byutvikling støtter forslaget om å bygge skole og idrettsanlegg sammen ved Vatnekrossen.