Til Oslo for å stemma for Jåttå

Fylkesleiar Solveig Horne Kolnes reiser onsdag til Framstegspartietsi Stortingsgruppe for å argumentera og stemma for Jåttå som plassfor det nye Forsvarets hovudkvarter.