Krisemøte om Stavanger

De siste ukene har Private Barnehagers Landsforbund mottatt så mange frustrerte telefoner fra Stavanger at de har bedt om møte med Barne— og familiedepartementet for å diskutere prøveprosjektet med rammeoverføringer. Møtet finner sted neste torsdag.